Okrogle prezračevalne cevi SPIRO KM Celje

Splošno o spiralnih ceveh
splosno_04.png

Podjetje KM Inštalacije d.o.o. izdeluje in kot del proizvodnega programa PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA ponuja spiralno spajane cevi SPIRO KM CELJE. 

Splošno o spiralnih ceveh

Postopek izdelave cevi

Prednosti cevi SPIRO KM Celje

Dobavljivi premeri cevi

Dobavljivi premeri fazonskih kosov

Kvaliteta in vrsta materiala

Ekonomičnost prezračevanja

Sistem SPIRO KM Celje z EPDM tesnilno gumo

Prednosti sistema SPIRO KM Celje z EPDM tesnilno gumo

Dimenzije cevi SPIRO KM Celje

Tolerance premerov cevi in fazonskih kosov

Navodila za montažo

Diagram za izbiro cevi

Dovoljeni podtlaki v ceveh

Priporočila standarda DIN EN 1506