Dejavnosti podjetja

Dejavnosti podjetja

PDF, natisni, E-pošta, , natisni

Prezračevanje in klimatizacija

V podjetju KM Inštalacije d.o.o. kot del kompletnega izvajanja strojnih inštalacij izvajamo inštalacije in sisteme prezračevanja in klimatizacije.

Prezračevalne cevi in kanale za potrebe naših objektov in za potrebe trga v celoti izdelujemo sami v našem lastnem proizvodnem obratu na Plinarniški 6 v Celju.

nova stran

Ogrevanje in hlajenje

V podjetju KM Inštalacije d.o.o. kot del kompletnega izvajanja strojnih inštalacij izvajamo inštalacije ogrevanja in hlajenja tako na povsem enostavnih objektih, kot je stanovanjska hiša, pa vse do zahtevnejših komercialnih objektov, kot so zdravilišča, trgovski centri, stanovanjski objekti, komercialne zgradbe, večje hale in skladišča, distribucijski centri, bolnišnice, itd.

nova stran

Solarno ogrevanje, toplotne črpalke

V podjetju KM Inštalacije d.o.o. kot del kompletnega izvajanja strojnih inštalacij izvajamo inštalacije solarnega gretja in gretja s toplotno črpalko.

V namen ogrevanja vašega objekta, oziroma hiše s pomočjo geotermalne toplote zemlje, se ukvarjamo s polaganjem zemeljskih kolektorjev, vsled česar smo opremljeni z ustrezno mehanizacijo.

nova stran

Vodovod in kanalizacija

V podjetju KM Inštalacije d.o.o. kot del kompletnega izvajanja strojnih inštalacij izvajamo inštalacije vodovoda in kanalizacije tako na povsem enostavnih objektih, kot je stanovanjska hiša, pa vse do zahtevnejših komercialnih objektov, kot so zdravilišča, trgovski centri, komercialne zgradbe, večje hale in skladišča, bolnišnice, itd.

nova stran

Dobava in montaža sanitarne opreme

V podjetju KM Inštalacije d.o.o. kot del kompletnega izvajanja strojnih inštalacij izvajamo dobavo in montažo sanitarne opreme in sicer za vse vrste objektov.

Vgrajujemo sanitarno keramiko in opremo kopalnic vseh vrst in proizvajalcev, kakor tudi vseh cenovnih nivojev in sicer vedno skladno s projektnimi zahtevami arhitekta objekta oziroma željami investitorja.

nova stran

Plinske inštalacije

Plinske inštalacije izvajamo na osnovi projekta za izvedbo PZI in ob upoštevanju navodil distributerja plina. Po končanih inštalacijskih delih se opravi tlačni preizkus plinske inštalacije, ki ga pregleda predstavnik distributerja plina. Na osnovi tega sklenete pogodbo z distributerjem, ki v nadaljevanju opravi spuščanje plina v plinsko inštalacijo, naši serviserji pa vam opravijo zagon plinske peči, vas o plinski inštalaciji podučijo ter vam predajo vso potrebno dokumentacijo in navodila za obratovanje in vzdrževanje.

nova stran

Hidrantna omrežja

V podjetju KM Inštalacije d.o.o. kot del kompletnega izvajanja strojnih inštalacij izvajamo notranja in zunanja hidratna omrežja vseh vrst objektov.

Porabnik pri zunanjem hidrantnem omrežju predstavlja zemeljski hidrant, pri notranjem hidrantnem omrežju pa notranji hidrant, vgrajen v hidrantno omarico na vidnem mestu.

nova stran

Dobava, montaža in servis peči

V podjetju KM Inštalacije d.o.o. v okviru izvedbenega programa ogrevanje izvajamo dobavo, montažo in servis peči na povsem enostavnih objektih kot je stanovanjska hiša pa vse do večjih komercialnih in industrijskih objektov s toplotno močjo več megavatov.

Za vse pri nas kupljene in zmontirana peči vam nudimo servis ter vam dajemo garancijo skladno z garancijsko dobo uradnega distributerja peči in opreme.