Predstavitev

Osnovni podatki

PDF, natisni, E-pošta, , natisni

Firma

KM INŠTALACIJE, INŠTALACIJE  PRI GRADNJAH  d.o.o.

Skrajšana firma

KM INŠTALACIJE, d.o.o.

Sedež firme

Škofja vas 65, 3211 Škofja vas

Matična številka

5306884

Davčna številka

70922209

Dejavnost

43.220 inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav

Transakcijski računi:

 

Banka Celje

TRR 06000-0063567794

Banka Sparkasse

TRR 34000-1011458552 

Hypo Alpe Adria Bank

TRR 33000-0002965572

Zaposleni  31.12.2008

52

Kapital  - osnovni

Osnovni kapital : 459.022 EUR, Srg. 200402388; vložna številka 10095900 z dne 6.2.1990 - Okrožno sodišče Celje

Velikost družbe

Srednje velika gospodarska družba

Lokacija podjetja

Sedež podjetja je lociran ob glavni cesti Celje – Vojnik. Na lokaciji Plinarniška 6 v Celju se nahajajo pisarniški prostori, delavnica oz. proizvodna hala in skladišča, ostala monterska dela pa se opravljajo na terenu pri strankah oziroma v poslovnih prostorih naročnika