Predstavitev

O podjetju

PDF, natisni, E-pošta, , natisni

Naše podjetje je družinsko podjetje, poleg staršev, ki sta s svojim poštenim in trdim delom dala osnovo za razvoj podjetja, izšolala sta sinova in ju z njunima družinama vključila v poslovni proces. Temelj podjetja so zaposleni, zato je prisotna skrb za njihovo motivacijo, zadovoljstvo in osebni razvoj.

Podjetje odlikujejo kakovost, pravočasnost, poštenost in dobri poslovni odnosi, tako do partnerjev, kot do vseh prisotnih v delavnem procesu. Takšne lastnosti so omogočile dolgoročne partnerje (Remont Celje, Zdravilišče Laško). V ta podjetja smo tudi investirali v naložbe, ki se bodo dobro obrestovale na dolgi rok.

Dosedanji rezultati in delo nas kljub vsesplošni svetovni krizi, navdajajo z optimizmom in željo za nadaljnji razvoj podjetja.

Podjetje je v petih letih doseglo veliko rast, saj je dodana vrednost v tem obdobju porasla kar 3,8 krat. Preraslo je fazo samega vzdrževanja naprav in se v veliki meri vključuje tudi v izgradnje velikih trgovskih centrov, hotelov, upravnih zgradb (Bauhaus Maribor, Terme Olimje, Qlandia Maribor, Kranj, Nova gorica, Wellness Hotel Laško, Pivovarna upravna zgradba). Temu namenu so botrovale tudi investicije tako v proizvodno halo kot posodobitev proizvodnje (SPIRO cevi). S sodobnimi napravami se je spremenila struktura dejavnosti, kjer se dosegajo boljši rezultati.

Odgovornost do ožje in širše družbene skupnosti

Donatorstvo in sponzorstvo je eden od načinov, s katerim se vključujemo v svoje družbeno okolje. V družbi KM inštalacije, d.o.o. smo prepričani, da znamo prisluhniti okolju. V okviru naših finančnih zmožnosti podpiramo skupine in posameznike, ki v danem trenutku potrebujejo našo pomoč.

Naš odnos do kakovosti

Eno izmed temeljnih načel in vodil poslovanja pri doseganju zastavljenih strateških ciljev je celovito obvladovanje kakovosti. V družbi KM inštalacije se zavedamo, da lahko le z kakovostnimi procesi in visoko tehnološkimi izdelki in storitvami, utrjujemo svoj položaj na že osvojenih trgih in pri osvajanju novih trgov.

V družbi gradimo sistem vodenja kakovosti, ki bo skladen z zahtevami standarda EN SIST ISO 9001:2000, ki zagotavlja nenehno izboljševanje kakovosti naših izdelkov, storitev in procesov, povečevanje produktivnosti in učinkovitosti našega dela ter zniževanje stroškov. To je pogoj za izpolnjevanje vse višjih zahtev in pričakovanj naših odjemalcev, za nenehno dvigovanje konkurenčne sposobnosti in s tem uresničevanje sprejete razvojne strategije podjetja.

Naše sledenje zastavljenim ciljem je zagotovilo, da bo družba KM inštalacije, d.o.o. tudi v prihodnje uspešna in da bo postajala še boljša.

Naš odnos do okolja

Zaradi naše zavesti, da ohranimo okolje, kjer bivamo, ekološko čim bolj neokrnjeno tudi našim zanamcem, spoštujemo okoljevarstveno zakonodajo in se trudimo, da s proizvodnimi procesi čim manj obremenjujemo okolje.

Na deloviščih nastajajo tudi gradbeni odpadki. S pomočjo naše logistične službe poskrbimo, da tovrstne odpadke na najprimernejši način odpeljemo na ustrezne deponije.

Poleg navedenih aktivnosti na področju varovanja okolja se v podjetju nenehno trudimo, da pomen odnosa do okolja pride v zavest vsakega posameznika v naši družbi in da naše aktivnosti niso zgolj izpolnjevanje zahtev zakonodaje, temveč tisto, za kar se je resnično vredno truditi.