Okrogle prezračevalne cevi SPIRO KM Celje

Tolerance premerov cevi in fazonskih kosov

PDF, natisni, E-pošta, , natisni

Spiralne cevi SPIRO KM CELJE so izdelane znotraj dopustnih tolerančnih območij, ki jih predpisuje tabela s čimer je zagotovljeno tesnost celotnega sistema.


Nom.
[mm]


Tol [mm]
min. – max.

800

80.0 – 80.5

100

100.0 – 100.5

125

125.0 – 125.5

140

140.0 – 140.6

150

150.0 – 150.6

160

160.0 – 160.6

180

180.0 – 180.7

200

200.0 – 200.7

224

224.0 – 224.8

250

250.0 – 250.8

280

280.0 – 280.9

300

300.0 – 300.9

315

315.0 – 315.9

355

355.0 – 356.0

400

400.0 – 401.0

450

450.0 – 451.1

500

500.0 – 501.1

560

560.0 – 561.2

600

600.0 – 601.2

630

630.0 – 631.2

710

710.0 – 711.5

800

800.0 – 801.6

900

900.0 – 902.0

1000

1000.0 – 1002.0

1120

1120.0 – 1122.5

1250

1250.0 – 1252.5

d... notranji premer cevi, nominalni

t... debelina materiala


Nom.
[mm]


Tol [mm]
min. – max.

t

[mm]

80

78.8 – 79.3

0.6

100

98.8 – 99.3

0.6

125

123.8 – 124.3

0.6

140

138.7 – 139.3

0.6

150

148.7 – 149.3

0.6

160

158.7 – 159.3

0.6

180

178.6 – 179.3

0.6

200

198.6 – 199.3

0.6

224

222.5 – 223.3

0.6

250

248.5 – 249.3

0.6

280

278.4 – 279.3

0.6

300

298.4 – 299.3

0.6

315

313.4 – 314.3

0.6

355

353.3 – 354.3

0.6

400

398.3 – 399.3

0.6

450

448.2 – 449.3

0.7

500

498.2 – 499.3

0.7

560

558.1 – 559.3

0.7

600

598.2 – 599.3

0.7

630

628.1 – 629.3

0.9

710

708.0 – 709.3

0.9

800

798.0 – 799.3

0.9

900

897.9 – 899.3

0.9

1000

997.9 – 999.3

0.9

1120

1117.8 – 1119.3

0.9

1250

1247.8 – 1249.3

0.9

d1... zunanji premer, nominalni

e... spojna vtična dolžina

t... debelina materiala