Dejavnosti podjetja

Dobava, montaža in servis peči

PDF, natisni, E-pošta, , natisni

V podjetju KM Inštalacije d.o.o. v okviru  izvedbenega programa ogrevanje  izvajamo dobavo, montažo in servis peči na povsem enostavnih objektih kot je stanovanjska hiša pa vse do večjih komercialnih in industrijskih objektov s toplotno močjo več megavatov.

Izvajamo montažo peči vseh vrst in dobaviteljev in sicer kot so oljne in plinske peči, peči na polen ter vse pripadajoče hidravlične, regulacijske in krmilne opreme, ki sodi v domačo hišno kurilnico oziroma kotlarno manjšo oziroma veliko kotlarno.

Če gradite ali obnavljate, hišo ali stanovanje, vam v našem podjetju svetujemo pri izbiri in cenovnemu razredu opreme, tako da skupaj pridemo do za vas cenovno najugodnejše in najoptimalnejše tehnične rešitve.

Na osnovi tako dogovorjene rešitve ali rešitve na osnovi projekta za izvedbo PZI vam izvedemo kompletno dobavo in montažo nove peči, vključno z morebitno demontažo obstoječe peči.

Prav tako vam izvedemo vse potrebne inštalacije in priklop nove peči.

GARANCIJA IN SERVIS

Za vse pri nas kupljene in zmontirana peči vam nudimo servis ter vam dajemo garancijo skladno z garancijsko dobo uradnega distributerja peči in opreme.

POOBLAŠČENI SERVISER

Smo pooblaščeni serviser peči Vaillant.

Naši serviserji vam opravijo zagon, vas o delovanju podučijo ter vam predajo vso potrebno dokumentacijo in navodila za obratovanje in vzdrževanje.