Dejavnosti podjetja

Ogrevanje in hlajenje

PDF, natisni, E-pošta, , natisni

V podjetju KM Inštalacije d.o.o. kot del kompletnega izvajanja strojnih inštalacij izvajamo inštalacije ogrevanja in hlajenja tako na povsem enostavnih objektih, kot je stanovanjska hiša,

pa vse do zahtevnejših komercialnih objektov, kot so zdravilišča, trgovski centri, stanovanjski objekti, komercialne zgradbe, večje hale in skladišča, distribucijski centri, bolnišnice, itd.

Če gradite ali obnavljate vaš dom, hišo ali stanovanje, vam v našem podjetju svetujemo pri izbiri in cenovnemu razredu opreme, tako da skupaj pridemo do za vas cenovno najugodnejše in najoptimalnejše tehnične rešitve.

Na osnovi tako dogovorjene rešitve ali rešitve na osnovi projekta za izvedbo PZI vam izvedemo kompletne inštalacije ogrevanja in hlajenja. Naši serviserji vam opravijo zagon, vas o delovanju sistema podučijo ter vam predajo vso potrebno dokumentacijo in navodila za obratovanje in vzdrževanje.

Inštalacije ogrevanja in hlajenja običajno izvajamo iz bakrenih in črnih cevi.

Izvajamo kompletne inštalacije talnega ogrevanja, bodisi na privatnih hišah ali večjih komercialnih objektih.

Pri večjih komercialnih objektih si monterji pri montaži in varjenju cevnih inštalacij pomagajo s pomičnimi delovnimi odri.

Ogrevanje in hlajenje vaših bodisi pisarniških ali drugih komercialnih prostorov vam lahko izvedemo s pomočjo stropnih konvektorjev,

ali s pomočjo talnih konvektorjev,

katerih regulacijo za doseganje želene prostorske temperature vam uredimo s pomočjo sobnega termostata.

Montažo inštalacij in sistemov ogrevanja in hlajenja izvajajo za to izšolani in v našem podjetju izurjeni monterji, ki si svoje delovne izkušnje na tem področju nabirajo že skozi desetletja dela na najzahtevnejših objektih.

Po končanih inštalacijskih delih vam naši serviserji opravijo zagon, vas o delovanju sistema ogrevanja in hlajenja podučijo ter vam predajo vso potrebno dokumentacijo skupaj z navodili za obratovanje in vzdrževanje.