Dejavnosti podjetja

Vodovod in kanalizacija

PDF, natisni, E-pošta, , natisni

V podjetju KM Inštalacije d.o.o. kot del kompletnega izvajanja strojnih inštalacij izvajamo inštalacije vodovoda in kanalizacije tako na povsem enostavnih objektih, kot je stanovanjska hiša,

pa vse do zahtevnejših komercialnih objektov, kot so zdravilišča, trgovski centri, komercialne zgradbe, večje hale in skladišča, bolnišnice, itd.

Izvajamo vse inštalacije povezane z sanitarno in ostalo tehnološko vodo ter kompletna tehnološka postrojenja za pripravo sanitarne vode.

Montažo inštalacij vodovoda in kanalizacije izvajajo za to izšolani in v našem podjetju izurjeni monterji, ki si svoje delovne izkušnje na tem področju nabirajo že skozi desetletja dela na najzahtevnejših objektih.

Pred dokončanjem vsake vodovodne inštalacije naši monterji izvedejo grobo montažo vodovodne inštalacije, ki zajema montažo podometnih delov sanitarnih elementov in armatur,

in montažo cevnih inštalacij vodovoda in kanalizacije.

Montaža vodovodne inštalacije se zaključi po opravljenih keramičarskih delih in sicer s finomontažo sanitarnih elementov, kot so umivalniki, WC školjke, bideji, pisoarji,

tuš kabine in pripadajoče armature.

Izvajamo inštalacije invalidskih sanitarij in kopalnic, vključno z dobavo in montažo opreme tovrstnih invalidskih prostorov.

Dobavljamo in izvajamo montažo in zagon zahtevnejših sistemov za pripravo tople in hladne sanitarne vode.

Izvajamo kompletne inštalacije interne kanalizacije, tako na povsem enostavnih objektih, kot je stanovanjska hiša, pa vse

do zahtevnejših komercialnih objektov, kot so zdravilišča, trgovski centri stanovanjski objekti, komercialne zgradbe, distribucijski centri, bolnišnice, itd.